สรุปเหรียญทอง The Sun Games
(อย่างไม่เป็นทางการ)

# มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 108 42 41 191
2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 66 49 58 173
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 44 54 59 157
4 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 21 17 18 56
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 27 52 98
ปรับปรุงเมื่อ 24 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น.
ดูอันดับทั้งหมดและสรุปเหรียญตามหาวิทยาลัย
สรุปเหรียญแยกตามกีฬา
สรุปเหรียญแยกตามวัน

ผลการแข่งขันแยกตามกีฬาแต่ละประเภท
(อย่างไม่เป็นทางการ)